Home Tags Kokomo

Tag: Kokomo

Clarkson Stamos Kokomo

John Stamos and Kelly Clarkson Rock Out to ‘Kokomo’

Two Greek-American celebrities, John Stamos and Kelly Clarkson, joined forces on May 28 to entertain audiences with their own fun rendition of The Beach...